InBody 270 je plně bezdrátový přístroj. Technologie DSMF-BIA pro ještě rychlejší a přesnější měření. Metoda přímé analýzy segmentové multi-frekvenční bioelektrické impedance (Metoda DSM-BIA).

Přístroj In Body 270 měří složení těla (celková voda, voda vnitrobuněčné, voda mimobuněčná, bílkoviny, minerální látky, hmotnost tuku, hmotnost) Analýzu obezity – BMI, procento tuku Analýzu svalu-tuku(hmotnost, hmotnost kosterních svalů, hmotnost tuku) Segmentální analýzu svaloviny (levá ruka, pravá ruka, trup, levá noha, pravá noha) Segmentální analýzu tuku (levá ruka, pravá ruka, trup, levá noha, pravá noha) Fitness skóre Kontrolu hmotnosti (doporučená hmotnost, kontrola tuků, kontrola svalů) Zkoumané parametry (bazální metabolismus, bazální metabolický věk, WHR index, viscerální tuk vcm2 (VFA), ABSI index Interpretace pomocí QR kódu Impedance každého segmentu a frekvence zvlášť Historie měření, grafové vyhodnocení historie.

Na základě měření přístroje In Body 270 vytvoříme, každé zákaznici individuální jídelníček i cvičební plán.

Ceník

Jednorázové měření + analýza : 350,-