Lymfatická soustava spolu s krevním systémem odpovídá za proudění tekutin v lidském těle. Lymfatický systém je součástí imunitního systému, který shromažďuje a vylučuje škodliviny, a to způsobem, že bojuje s infekcí tak, že odstraňuje nepotřebné látky z organismu a tvoří protilátky. Je tvořen sítí lymfatické cév, uzlin a orgánů, které mají za úkol odvádět přebytečnou tekutinu z mezibuněčného prostoru do krevního oběhu, transportovat bílkoviny, tuky vstřebané ve střevech a zplodiny tkáňového metabolismu.

Lymfatická soustava slouží jako obrana proti infekčním onemocněním a pro fungování vnitřních pochodů v organismu. Chrání nás proti choroboplodným zárodkům zvenčí, bojuje s bakteriemi, které pronikly dovnitř a se změnami v buňce, které vedou k nádorovému onemocnění. Součástí lymfatického systému jsou bílé krvinky, protilátky, slezina, krční a nosní mandle, brzlík, lymfa, lymfatické cévy a lymfatické uzliny.

Lymfatický systém si můžeme představit jako armádu, jejíž vojáci jsou bílé krvinky a makrofágy. Lymfa a lymfatické cévy jsou cestami, po nichž se tato armáda v našem těle pohybuje. Munici představují protilátky. Obranná postavení jsou lymfatické uzliny. Slezina je hřbitovem, kde jsou pohřbíváni mrtví. Imunitní systém zastupuje naši schopnost se bránit, a proto jejím úkolem je zastavit nepřítele a vyčistit terén po útoku. Pokud lymfatický systém nefunguje, snižuje se obranyschopnost organismu a člověk často podléhá nachlazení a virovým onemocněním (chřipkou). Pokud je příliš činný, jsme náchylní na revmatické onemocnění nebo vředy.

Lymfa tedy zajišťuje výměnu a zároveň obranu. Problémy s imunitou se budou týkat naší výměny s vnějším prostředím a naší potřeby obrany organismu.

Lymfatický systém nejen odvádí přebytečnou tekutinu z tkání, ale především brání tělo proti všem druhům infekcí. Drenážní síť je nepostradatelným pomocníkem v zemědělství, přivádí vodu nutnou k zavlažování a odvádí ji, když se na některém místě hromadí. V lidském těle působí podobně lymfatický (mízní) systém, odvádí vodu z tkání a vrací ji do krevního oběhu.

Ženské hormony jsou jedním ze spolurozhodujících úvodních faktorů pro vznik celulitidy. Zásadně totiž ovlivňují další klíčové faktory tohoto procesu- stav a funkci žilního a lymfatického systému a kvalitu podkožní vazivové tkáně. Již více než tisíc chemických látek a produktů s prokázanými estrogenními účinky na lidský organizmus, téměř masové užívání hormonální antikoncepce, častá léčba hormonálními, či hormonálně působícími léky a dnes už masivní „hormonální kontaminace“ životního prostředí, jsou hlavními akcelerátory tohoto stavu a příčinou současné „epidemie“ celulitidy.